პეტრე ჩაიკოვსკი "ყვავილების ვალსი"


კლასიკური მუსიკა  ჩამოყალიბდა დასავლურ ლიტურგიულ და საერო მუსიკაზე დაფუძნებით. მისი განვითარების პერიოდი მოიცავს დაახლოებით ცხრა საუკუნეს,  XI საუკუნიდან – დღემდე. მუსიკის ამ ტიპის ძირითადი ტრადიციები ჩამოყალიბდა 1550-1900 წლებში.

 

https://www.youtube.com/watch?v=6uPheDM2hpo&list=PLWvrfuVZeWcbSU7opqWGHQT671PwVIjEf