დაფარული ისტორია – სად მდებარეობს ნამდვილი სინას მთა?

Похожее изображениеროგორც ცნობილია,  ბიბლიაში ნახსენები სინას მთა  ეგვიპტეს ტერიტორიაზე მდებარეობს.  ოფიციალურად ასეა. თუმცა, ზოგიერთი მკვლევარიამ თეორიას არ ეთანხმება. მათი მტკიცებით,  ნამდვილი სინას მთა საუდიის არაბეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს, მაგრამ მასთან მისვლა აკრძალულია.

დღესდღეობით სინას მთა გარშემორტყმულია ლითონის ღობით და მას მუსლიმები იცავენ. იქ მოხვედრა პრაქტიკულად შეუძლებელია. ყოველგვარ ფოტო და ვიდეო მასალას ტურისტებს  საუდიის არაბეთის საზღვარზე ართმევენ, რადგან მათ  გავრცელებას ხელისუფლება სასტიკად კრძალავს.

Картинки по запросу настоящая гора синай в саудовской аравииრიცხვში 20, 1-11 ნათქვამია, რომ ღმერთმა უთხრა მოსეს, წყალი კლდიდან მოეპოვებინა, რამეათუ ხალხს წყურვილი კლავდა. მოსეს უდაბნოში მოჰყავდა ერი . მათ გზადაგზა სხვადასხვა წინააღმდეგობა ეღობებოოდა და ისინი შესჩიოდნენ მოსეს: “…რაისათვის აღმოიყვანეთ კრებული ესე უფლისა უდაბნოსა ამას მოსრვად ჩუენდა და საცხოვრისა ჩუენისა? და რაისათვის ჰყავთ ესე? აღმოგვიყვანენ ჩუენ ვგვიპტით მოსრვად ადგილსა ამას ბოროტსა? ადგილი, რომელ არა ითესვის, არცა არს ლეღვი, არცა ვენახი, არცა მროწეული, არცა არს წყალი სასმელად. და მოვიდა მოსე და აჰრონ პირისაგან კრებულისაისა კარად კარვისა საწამებელისად და დავარდეს პირსა ზედა თვისსა და გამოჩნდა დიდებაი უფლისა მათ ზედა. და ეტყოდა უფალი მოსეს და ჰრქუა: მოიღე კუერთხი ეგე და შეკრიბეთ კრებული შენ და აჰრონ, ძმამან შენმან, და არქუთ კლდესა წინაშე მათსა, და გამოსცეს წყალი და გამოუდინოს მათ წყალი კლდისაგან და ასუას კრებულსა ამას და საცხოვარსა მათსა. და მოიღო მოსე კუერთხი იგი, რომელ იყო წინაშე უფლისა, ვითარცა უბრძანა უფალმან. და შეკრიბეს მოსე და აჰრონ კრებული იგი წინაშე კლდესა მას და ჰრქუა მათ: ისმინეთ ჩემი, ურჩნო, კლდისაგან ნუ ამის გამოგიდინოთ თქუენ წყალი. და აღყო მოსე ხელი თვისი და სცა კლდესა მას კუერთხითა მით ორგზის და გამოვიდა წყალი ფრიად, და სუა კრებულმან მან და საცხოვარმან მათმან. “

სურათზე აღბეჭდილია მოსეს კლდე, რომლის ნაპრალიდანაც გადმოდიოდა წყალი. მთის ჯაჭვის დასავლეთ მხარეზე, წმიდა ადგილის მოპირდაპირედ, განსაკუთრებული თვისებების მქონე ადგილია – ხუთი ან ექვს სართულიანი სახლის სიმაღლის კლდე, რომელიც დაახლოებით 200 ფუტის სიმაღლის გორაზე დგას.

“განაპო კლდე უდაბნოსა და ასუა მათ, ვითარცა ღრმისაგან დიდისა. გამოადინა წყალი კლდისაგან და გარდამოაცენნა, ვითარცა მდინარენი, წყალნი.”(ფს. 77, 15-16). ეს კლდე შუაშია გაპობილი და მის ძირში წყლის ეროზიის და მრავალი ნაკადულის ნაკვალევის გარჩევაა შესაძლებელი, რომლებიც სხვადასხვა მიმართულებით მოედინობოდა. ეს ფენომენი არანაირ სამეცნიერო და ლოგიკურ ახსნას არ ექვემდებარება, რამეთუ შუა უდაბნოში წყალი როგორ იწნებოდა?!

ნამდვილი სინას მთაც ასევКартинки по запросу настоящая гора синай в саудовской аравииე საუდიის არაბეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს. მთის წვერი მასზე ღვთის დავანების გამო გაშავებულია და ვულკანურ მინად არის ქცეული. ეს არც შავი ქვაა და არაც ქვის ქანების რომელიმე სახეობა. ამ მთაზე ღმერთი ცეცხლის სახით იყო ჩამოსული (გამოსვლა 19,18) თავდაპირველად მეცნიერებს ეგონათ, რომ ეს ვულკანური ამოფრქვევის შედეგია. მაგრამ, როდესაც მათ ქვები დაამსხვრიეს, გაოცებულები დარჩნენ. გარედან ქვა დამდნარი ფენით იყო დაფარული, შიგნიდან კი გრანიტი იყო. უჩვეულო ტემპერატურამ ეს ქვები გარედან გაადნო. ამ მიდამოში ეს ერთადერთი მთაა, რომელსაც დამწვარი წვერი აქვს.
თუ ჩვენ ბიბლიის მიხედვით გავყვებით გზას, რომელიც მოსემ გაიარა ეგვიპტიდან სინას მთამდე, მაშინ ყველაფერი თავის ადგილზე დადგება. ანუ სახვა სინას მთა, რომელიც ეგვიპტეში მდებარეობს, ნამდვილი სინას მთა არაა, რადგან ბიბლიაში ნათქვამია, რომ მოსემ ერი ეგვიპტიდან გამოიყვანა! მათ ბევრი იარეს და სინას უდაბნოს მიადგნენ.

Интересная экспедиция на Синайскую гору
სინას მთის სინამდვილეს ამტკიცებს ის ფაქტი, რომ აქვე, მის მახლობლად განთავსებულია მოსეს სამსხვერპლო და მარმარილოს 12 სვეტი, რის შესახებაც ნახსენებია ბიბლიაში. “და დაწერნა მოსე ყოველნი სიტყუანი უფლისანი, აღიმსთო მოსე განთიად და აღაშენა საკურთხეველი ქუეშე მთასა მას და დასხნა ათორმეტნი ქვანი ათორმეტთაებრ ტომთა ისრაელისათა. ” (გამოსვალ 24,4. ) აქვე, გვერდით ოქროს ხბოს სამსხვერპლოა დი კლდეზე მისი გამოსახულებაა შემორჩენილი.

image_pdfimage_print

Comments

comments